Home arrow News Update arrow ข่าวในประเทศ arrow ย่ำเกาะลูซอนดูเกษตรสมัยใหม่ (2) ขึ้นเหนือลุยดงข้าวโพดจีเอ็มโอ
Tuesday, 26 July 2016
Home
About us
News Update
Previous News
Research
E-Learning
FAQs
Activity
Event
Newsletter
Advanced Search
Links
Contact us
ผู้เข้าชมในขณะนี้
ขณะนี้มี 28 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ผู้เยี่ยมชม: 25887182

NEWS Update
 
Welcome to www.safetybio.agri.kps.ku.ac.th


ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ www.safetybio.agri.kps.ku.ac.th  หรือชื่อเว็บไซด์เดิมคือ www.safetybio.com แหล่งข้อมูลข่าวสาร และความรู้เกียวกับความปลอดถัยทางชีวภาพ พร้อมทั้งเป็นแหล่งกระจายความรู้เกียวกับเทคโนโลยีชีวภาพ 

เป้าหมายหลักของเราคือ เป็นสื่อกลางที่ส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจใน ความปลอดภัย ของเทคโนโลยีชีวภาพ
ย่ำเกาะลูซอนดูเกษตรสมัยใหม่ (2) ขึ้นเหนือลุยดงข้าวโพดจีเอ็มโอ PDF พิมพ์
เขียนโดย admin   
Tuesday, 09 September 2008

คม ชัด ลึก วันจันทร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2551

เช้ามืดของวันที่สามในการเดินไปร่วมงานตามโครงการ "แลกเปลี่ยนเกษตรกรอาเซียน ปี 2008" (Asian Famers Exchange 2008) ที่เมืองลอสบาโนส ชาวกาตาล็อกเรียกว่า "ลอสบันโยส" จ.ลากูนา

และเมืองคากายัน วัลเล่ย์ บนเกาะลูซอน ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งตรงวันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2551 คณะตัวแทนจากฟิลิปปินส์เจ้าภาพ อินเดีย จีน อินโดนีเซีย ไทย และเวียดนาม ออกจากโรงแรมโอเอซีสที่พัก มุ่งหน้าสู่สนามบินนานาชาติกรุงมะนิลา เพื่อขึ้นเครื่องบินภายในประเทศเดินทางต่อไปยังเมืองคากายัน วัลเล่ย์ เกือบเหนือสุดของเกาะลูซอน เพื่อลงแปลงดูเกษตรกรปลูกข้าวโพดลูกผสม และข้าวโพดที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการตัดต่อยีน หรือการตัดแต่งพันธุวิศวกรรม (จีเอ็มโอ) นั่นเอง เพราะปัจจุบันฟิลิปปินส์ถือเป็น 1 ใน 23 ประเทศของโลกที่รัฐบาลอนุญาตให้เกษตรกรปลูกพืชจีเอ็มโอในระดับไร่นาเพื่อการค้าได้อย่างเสรี

 ล่าสุดงานวิจัยข้าวโพดจีเอ็มโอในประเทศฟิลิปปินส์ก้าวหน้าไปมากแล้ว มีการวางแผนการจัดการแบบครบวงจรตั้งแต่การเตรียมพื้นที่ การชลประทาน การใช้ปุ๋ย การส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ข้อมูลในการจัดการแปลงข้าวโพดในสื่อต่างๆ ทั้งในโรงเรียน วิทยุ โทรทัศน์ การให้ทุนกู้ยืม วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว การลดความชื้นหลังเก็บเกี่ยวโดยใช้เครื่องมือต่างๆ และการสนับสนุนเรื่องเมล็ดพันธุ์ รวมถึงเครื่องมือต่างๆ สนับสนุนให้ใช้ไบโอคอนโทรล และงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

นายอับราฮัม มานาโอ เลขาธิการฝ่ายบริการ สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งฟิลิปปินส์ กล่าวต้อนรับในวันแรกที่โรงแรมโอเอซีสว่า ฟิลิปปินส์มีการศึกษาด้านพืชเทคโนชีวภาพหลายชนิดด้วยกัน แต่พืชที่สำคัญและเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศฟิลิปปินส์ คือ ข้าวโพด แต่ที่ผ่านมาเกษตรกรประสบปัญหาการเข้าทำลายของหนอนเจาะลำต้น และหนอนเจาะฝัก ส่งผลให้ผลผลิตลดลง ทำให้มีการนำเทคโนโลยีชีวภาพเข้ามาปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด

 โดยอาศัยเทคโนโลยีด้านพันธุวิศวกรรมเข้ามาช่วย ทำให้ได้ข้าวโพดสามารถทนทานต่อสารกำจัดวัชพืช และพันธุ์ข้าวโพดที่สามารถต้านทานหนอนเจาะลำต้นและทนทานสารกำจัดวัชพืช และต้านทานหนอนเจาะลำต้นในพันธุ์เดียวกัน ซึ่งข้าวโพดทั้ง 3 แบบได้รับความนิยมปลูกกันมากในฟิลิปปินส์ จนทำให้ผลผลิตข้าวโพดเพิ่มขึ้นจากข้าวโพดปกติ ที่ให้ผลผลิตเฉลี่ย 4-4.5 ตันต่อเฮกตาร์ แต่ข้าวโพดจีเอ็มโอให้ผลผลิตเฉลี่ย 6-8 ตันต่อเฮกตาร์ สามารถลดการนำเข้าข้าวโพดจากต่างประเทศถึง 50% จากเดิมมีการนำเข้า 200 ตันต่อปี เหลือ 100 ตันต่อปีเท่านั้น

 "รัฐบาลฟิลิปปินส์อนุญาตให้มีการปลูกข้าวโพดจีเอ็มโอเป็นการค้าได้เมื่อเดือนธันวาคม ปี 2002 (พ.ศ.2545) ในปีแรกมีพื้นที่ปลูกข้าวโพดจีเอ็มโอ 1,000-2,000 เฮกตาร์ ปัจจุบันมีการขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นเป็น 3,000 เฮกตาร์ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรฟิลิปปินส์ 6-8 หมื่นเปโซต่อเฮกตาร์ (1 เปโซ = 0.90 บาท) โดยราคาขายข้าวโพดเฉลี่ยอยู่ที่ 10-11 เปโซต่อกิโลกรัม" นายอับราฮัมกล่าว

เราออกเดินทางเพื่อลงไปดูแปลงข้าวโพดจริง ก็ตอนสายของอีกวันหนึ่ง เป็นวันที่สี่ของการเดินทาง (6 ส.ค.) ไปดูหลายจุด หลายพื้นที่ในชนบทรอบๆ เมืองเมืองคากายัน วัลเล่ย์ ในรัศมีไม่เกิน 100 กิโลเมตร โดยมี ดร.วิคเตอร์ อัลเพอร์โต ผู้อำนวยการฝ่ายการค้า บริษัท มอนซานโต แห่งฟิลิปปินส์ เป็นหัวหน้าทีม จุดแรกไปพบกับกลุ่มแกนนำเกษตรกร มีการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการปลูกข้าวโพดและรับประทานอาหารกล่องร่วมกัน ณ หมู่บ้านแห่งหนึ่ง

 นายลิวไฟโด เกษตรกรรายหนึ่ง เล่าว่า มีที่ทำกินกว่า 6 เฮกตาร์ (1 เฮกตาร์ = 6.25 ไร่) เดิมปลูกข้าวอาหารสัตว์พันธุ์พื้นเมือง ครอบครัวประสบความอยากจน ลูกคนโตต้องออกจากโรงเรียนเพื่อช่วยทำงาน เพราะต้องต่อสู้กับศัตรูพืชนานาชนิด ทั้งต้นข้าวโพดแพ้ยาฆ่าวัชพืช โรคหนอนเจาะลำต้นและฝัก ส่งผลให้ผลผลิตเสียหายอย่างหนัก ที่สำคัญเขาต้องเข้าโรงพยาบาลเป็นประจำ เพราะแพ้สารเคมี ตอนหลังหันมาปลูกพันธุ์ลูกผสมก็เริ่มดีขึ้น กระทั่งรัฐบาลอนุญาตให้เกษตรกรปลูกข้าวโพดจีเอ็มโอ ตอนนี้ผลผลิตดีขึ้นมาก ฐานะทางบ้านดีขึ้น ลูกได้เรียนหนังสือ ตัวเขาเองมีรถจักรยานยนต์ขี่แล้ว

 หลังอาหารเที่ยง ท้องฟ้าครึ้มแดดครึ้มฝน คณะของเราลัดเลาะตามทางเดินราว 150 เมตร ไปดูแปลงข้าวโพดจีเอ็มโอของชาวบ้าน ก่อนเดินทางไปดูแปลงทดลองอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งมีการปลูกข้าวโพดพันธุ์พื้นเมือง ข้าวโพดลูกผสม ข้าวโพดจีเอ็มโอ และข้าวโพดที่นำเมล็ดพันธุ์จากข้าวโพดจีเอ็มโอมาเพาะปลูก พบว่าข้าวโพดที่นำเมล็ดจากข้าวโพดจีเอ็มโอมาเพาะปลูกมีคุณภาพด้อยที่สุด ลำต้นเล็ก ผลผลิตไร้คุณภาพยิ่งกว่าข้าวโพดพื้นเมืองเสียอีก ส่วนข้าวโพดลูกผสมกับข้าวโพดจีเอ็มโอสภาพความสมบูรณ์ของลำต้นใกล้เคียงกัน แต่ผลผลิตข้าวโพดจีเอ็มโอจะดีกว่า เพราะปราศจากศัตรูพืชนั่นเอง (เป็นแปลงจัดฉาก)

 ดร.วิคเตอร์กล่าวว่า ปัจจุบันในประเทศฟิลิปปินส์ปลูกแต่ข้าวโพดลูกผสมกับข้าวโพดจีเอ็มโอเท่านั้น เนื่องจากให้ผลผลิตสูงกว่าข้าวโพดพื้นเมืองถึง 50% แต่ถ้านำเมล็ดของข้าวโพดจีเอ็มโอ หรือเมล็ดข้าวโพดลูกผสมมาทำเป็นเมล็ดพันธุ์ ผลผลิตจะด้อยกว่าผลผลิตข้าวโพดพื้นเมืองเสียอีก แต่กระนั้นยอมรับว่า เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดจีเอ็มโอจะสูงกว่า คือ หากเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดต้านทานหนอนเจาะลำต้นราคาขายคิดเงินไทยตกกิโลกรัมละ 217 บาท เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดทนทานสารกำจัดวัชพืชกิโลกรัมละ 236 บาท ถ้าเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดต้านทานหนอนเจาะลำต้นและทนทานสารกำจัดวัชพืชราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 299 บาท อย่างไรก็ตาม การปลูกข้าวโพดจีเอ็มโอจะให้ผลผลิตดีต้องปฏิบัติให้ถูกขั้นตอนด้วย

 นี่เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมงานตามโครงการ "แลกเปลี่ยนเกษตรกรอาเซียน ปี 2008" ที่ประเทศฟิลิปปินศื ระหว่างวันที่ 3-8 สิงหาคม ที่ผ่านมาครับ

< ก่อนหน้า   ถัดไป >
คำถาม
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพของประเทศไทยแล้วเมื่อใด
  
ร่วมสนุกกับเราสิ!!

ร่วมสนุกลุ้นรับรางวัลจาก BBIC ฟรี!! จำนวน 10 รางวัล เพียงพิมพ์ชื่อ ที่อยู่ และ E-mail address ของคุณ ส่งคำตอบมาที่ safetybio@yahoo.com

เฉลยคำถามก่อนหน้า
เฉลย : พืชเทคโนชีวภาพที่มีการปลูกคิดเป็นพื้นที่มากที่สุดในโลกขณะนี้คือ ถั่วเหลือง 90.7 ล้านเฮคตาร์ รองลงมาคือ ข้าวโพด 55.2 ล้านเฮคตาร์ ฝ้าย 25.1 ล้านเฮคตาร์ และคาร์โนล่า 9 ล้านเฮคตาร์


Calendar
July 2016 August 2016
Tuesday, July 26, 2016
Default Picture
Su Mo Tu We Th Fr Sa
Week 26 1 2
Week 27 3 4 5 6 7 8 9
Week 28 10 11 12 13 14 15 16
Week 29 17 18 19 20 21 22 23
Week 30 24 25 26 27 28 29 30
Week 31 31

Loading Clock...