Home arrow News Update arrow ข่าวในประเทศ arrow ย่ำเกาะลูซอนดูเกษตรสมัยใหม่ (2) ขึ้นเหนือลุยดงข้าวโพดจีเอ็มโอ
Friday, 28 October 2016
Home
About us
News Update
Previous News
Research
E-Learning
FAQs
Activity
Event
Newsletter
Advanced Search
Links
Contact us
ผู้เข้าชมในขณะนี้
ขณะนี้มี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ผู้เยี่ยมชม: 26276672

NEWS Update
 
Welcome to www.safetybio.agri.kps.ku.ac.th


ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ www.safetybio.agri.kps.ku.ac.th  หรือชื่อเว็บไซด์เดิมคือ www.safetybio.com แหล่งข้อมูลข่าวสาร และความรู้เกียวกับความปลอดถัยทางชีวภาพ พร้อมทั้งเป็นแหล่งกระจายความรู้เกียวกับเทคโนโลยีชีวภาพ 

เป้าหมายหลักของเราคือ เป็นสื่อกลางที่ส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจใน ความปลอดภัย ของเทคโนโลยีชีวภาพ
ย่ำเกาะลูซอนดูเกษตรสมัยใหม่ (2) ขึ้นเหนือลุยดงข้าวโพดจีเอ็มโอ PDF พิมพ์
เขียนโดย admin   
Tuesday, 09 September 2008

คม ชัด ลึก วันจันทร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2551

เช้ามืดของวันที่สามในการเดินไปร่วมงานตามโครงการ "แลกเปลี่ยนเกษตรกรอาเซียน ปี 2008" (Asian Famers Exchange 2008) ที่เมืองลอสบาโนส ชาวกาตาล็อกเรียกว่า "ลอสบันโยส" จ.ลากูนา

และเมืองคากายัน วัลเล่ย์ บนเกาะลูซอน ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งตรงวันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2551 คณะตัวแทนจากฟิลิปปินส์เจ้าภาพ อินเดีย จีน อินโดนีเซีย ไทย และเวียดนาม ออกจากโรงแรมโอเอซีสที่พัก มุ่งหน้าสู่สนามบินนานาชาติกรุงมะนิลา เพื่อขึ้นเครื่องบินภายในประเทศเดินทางต่อไปยังเมืองคากายัน วัลเล่ย์ เกือบเหนือสุดของเกาะลูซอน เพื่อลงแปลงดูเกษตรกรปลูกข้าวโพดลูกผสม และข้าวโพดที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการตัดต่อยีน หรือการตัดแต่งพันธุวิศวกรรม (จีเอ็มโอ) นั่นเอง เพราะปัจจุบันฟิลิปปินส์ถือเป็น 1 ใน 23 ประเทศของโลกที่รัฐบาลอนุญาตให้เกษตรกรปลูกพืชจีเอ็มโอในระดับไร่นาเพื่อการค้าได้อย่างเสรี

 ล่าสุดงานวิจัยข้าวโพดจีเอ็มโอในประเทศฟิลิปปินส์ก้าวหน้าไปมากแล้ว มีการวางแผนการจัดการแบบครบวงจรตั้งแต่การเตรียมพื้นที่ การชลประทาน การใช้ปุ๋ย การส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ข้อมูลในการจัดการแปลงข้าวโพดในสื่อต่างๆ ทั้งในโรงเรียน วิทยุ โทรทัศน์ การให้ทุนกู้ยืม วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว การลดความชื้นหลังเก็บเกี่ยวโดยใช้เครื่องมือต่างๆ และการสนับสนุนเรื่องเมล็ดพันธุ์ รวมถึงเครื่องมือต่างๆ สนับสนุนให้ใช้ไบโอคอนโทรล และงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

นายอับราฮัม มานาโอ เลขาธิการฝ่ายบริการ สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งฟิลิปปินส์ กล่าวต้อนรับในวันแรกที่โรงแรมโอเอซีสว่า ฟิลิปปินส์มีการศึกษาด้านพืชเทคโนชีวภาพหลายชนิดด้วยกัน แต่พืชที่สำคัญและเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศฟิลิปปินส์ คือ ข้าวโพด แต่ที่ผ่านมาเกษตรกรประสบปัญหาการเข้าทำลายของหนอนเจาะลำต้น และหนอนเจาะฝัก ส่งผลให้ผลผลิตลดลง ทำให้มีการนำเทคโนโลยีชีวภาพเข้ามาปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด

 โดยอาศัยเทคโนโลยีด้านพันธุวิศวกรรมเข้ามาช่วย ทำให้ได้ข้าวโพดสามารถทนทานต่อสารกำจัดวัชพืช และพันธุ์ข้าวโพดที่สามารถต้านทานหนอนเจาะลำต้นและทนทานสารกำจัดวัชพืช และต้านทานหนอนเจาะลำต้นในพันธุ์เดียวกัน ซึ่งข้าวโพดทั้ง 3 แบบได้รับความนิยมปลูกกันมากในฟิลิปปินส์ จนทำให้ผลผลิตข้าวโพดเพิ่มขึ้นจากข้าวโพดปกติ ที่ให้ผลผลิตเฉลี่ย 4-4.5 ตันต่อเฮกตาร์ แต่ข้าวโพดจีเอ็มโอให้ผลผลิตเฉลี่ย 6-8 ตันต่อเฮกตาร์ สามารถลดการนำเข้าข้าวโพดจากต่างประเทศถึง 50% จากเดิมมีการนำเข้า 200 ตันต่อปี เหลือ 100 ตันต่อปีเท่านั้น

 "รัฐบาลฟิลิปปินส์อนุญาตให้มีการปลูกข้าวโพดจีเอ็มโอเป็นการค้าได้เมื่อเดือนธันวาคม ปี 2002 (พ.ศ.2545) ในปีแรกมีพื้นที่ปลูกข้าวโพดจีเอ็มโอ 1,000-2,000 เฮกตาร์ ปัจจุบันมีการขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นเป็น 3,000 เฮกตาร์ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรฟิลิปปินส์ 6-8 หมื่นเปโซต่อเฮกตาร์ (1 เปโซ = 0.90 บาท) โดยราคาขายข้าวโพดเฉลี่ยอยู่ที่ 10-11 เปโซต่อกิโลกรัม" นายอับราฮัมกล่าว

เราออกเดินทางเพื่อลงไปดูแปลงข้าวโพดจริง ก็ตอนสายของอีกวันหนึ่ง เป็นวันที่สี่ของการเดินทาง (6 ส.ค.) ไปดูหลายจุด หลายพื้นที่ในชนบทรอบๆ เมืองเมืองคากายัน วัลเล่ย์ ในรัศมีไม่เกิน 100 กิโลเมตร โดยมี ดร.วิคเตอร์ อัลเพอร์โต ผู้อำนวยการฝ่ายการค้า บริษัท มอนซานโต แห่งฟิลิปปินส์ เป็นหัวหน้าทีม จุดแรกไปพบกับกลุ่มแกนนำเกษตรกร มีการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการปลูกข้าวโพดและรับประทานอาหารกล่องร่วมกัน ณ หมู่บ้านแห่งหนึ่ง

 นายลิวไฟโด เกษตรกรรายหนึ่ง เล่าว่า มีที่ทำกินกว่า 6 เฮกตาร์ (1 เฮกตาร์ = 6.25 ไร่) เดิมปลูกข้าวอาหารสัตว์พันธุ์พื้นเมือง ครอบครัวประสบความอยากจน ลูกคนโตต้องออกจากโรงเรียนเพื่อช่วยทำงาน เพราะต้องต่อสู้กับศัตรูพืชนานาชนิด ทั้งต้นข้าวโพดแพ้ยาฆ่าวัชพืช โรคหนอนเจาะลำต้นและฝัก ส่งผลให้ผลผลิตเสียหายอย่างหนัก ที่สำคัญเขาต้องเข้าโรงพยาบาลเป็นประจำ เพราะแพ้สารเคมี ตอนหลังหันมาปลูกพันธุ์ลูกผสมก็เริ่มดีขึ้น กระทั่งรัฐบาลอนุญาตให้เกษตรกรปลูกข้าวโพดจีเอ็มโอ ตอนนี้ผลผลิตดีขึ้นมาก ฐานะทางบ้านดีขึ้น ลูกได้เรียนหนังสือ ตัวเขาเองมีรถจักรยานยนต์ขี่แล้ว

 หลังอาหารเที่ยง ท้องฟ้าครึ้มแดดครึ้มฝน คณะของเราลัดเลาะตามทางเดินราว 150 เมตร ไปดูแปลงข้าวโพดจีเอ็มโอของชาวบ้าน ก่อนเดินทางไปดูแปลงทดลองอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งมีการปลูกข้าวโพดพันธุ์พื้นเมือง ข้าวโพดลูกผสม ข้าวโพดจีเอ็มโอ และข้าวโพดที่นำเมล็ดพันธุ์จากข้าวโพดจีเอ็มโอมาเพาะปลูก พบว่าข้าวโพดที่นำเมล็ดจากข้าวโพดจีเอ็มโอมาเพาะปลูกมีคุณภาพด้อยที่สุด ลำต้นเล็ก ผลผลิตไร้คุณภาพยิ่งกว่าข้าวโพดพื้นเมืองเสียอีก ส่วนข้าวโพดลูกผสมกับข้าวโพดจีเอ็มโอสภาพความสมบูรณ์ของลำต้นใกล้เคียงกัน แต่ผลผลิตข้าวโพดจีเอ็มโอจะดีกว่า เพราะปราศจากศัตรูพืชนั่นเอง (เป็นแปลงจัดฉาก)

 ดร.วิคเตอร์กล่าวว่า ปัจจุบันในประเทศฟิลิปปินส์ปลูกแต่ข้าวโพดลูกผสมกับข้าวโพดจีเอ็มโอเท่านั้น เนื่องจากให้ผลผลิตสูงกว่าข้าวโพดพื้นเมืองถึง 50% แต่ถ้านำเมล็ดของข้าวโพดจีเอ็มโอ หรือเมล็ดข้าวโพดลูกผสมมาทำเป็นเมล็ดพันธุ์ ผลผลิตจะด้อยกว่าผลผลิตข้าวโพดพื้นเมืองเสียอีก แต่กระนั้นยอมรับว่า เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดจีเอ็มโอจะสูงกว่า คือ หากเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดต้านทานหนอนเจาะลำต้นราคาขายคิดเงินไทยตกกิโลกรัมละ 217 บาท เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดทนทานสารกำจัดวัชพืชกิโลกรัมละ 236 บาท ถ้าเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดต้านทานหนอนเจาะลำต้นและทนทานสารกำจัดวัชพืชราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 299 บาท อย่างไรก็ตาม การปลูกข้าวโพดจีเอ็มโอจะให้ผลผลิตดีต้องปฏิบัติให้ถูกขั้นตอนด้วย

 นี่เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมงานตามโครงการ "แลกเปลี่ยนเกษตรกรอาเซียน ปี 2008" ที่ประเทศฟิลิปปินศื ระหว่างวันที่ 3-8 สิงหาคม ที่ผ่านมาครับ

< ก่อนหน้า   ถัดไป >
คำถาม
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพของประเทศไทยแล้วเมื่อใด
  
ร่วมสนุกกับเราสิ!!

ร่วมสนุกลุ้นรับรางวัลจาก BBIC ฟรี!! จำนวน 10 รางวัล เพียงพิมพ์ชื่อ ที่อยู่ และ E-mail address ของคุณ ส่งคำตอบมาที่ safetybio@yahoo.com

เฉลยคำถามก่อนหน้า
เฉลย : พืชเทคโนชีวภาพที่มีการปลูกคิดเป็นพื้นที่มากที่สุดในโลกขณะนี้คือ ถั่วเหลือง 90.7 ล้านเฮคตาร์ รองลงมาคือ ข้าวโพด 55.2 ล้านเฮคตาร์ ฝ้าย 25.1 ล้านเฮคตาร์ และคาร์โนล่า 9 ล้านเฮคตาร์


Calendar
October 2016 November 2016
Friday, October 28, 2016
Default Picture
Su Mo Tu We Th Fr Sa
Week 39 1
Week 40 2 3 4 5 6 7 8
Week 41 9 10 11 12 13 14 15
Week 42 16 17 18 19 20 21 22
Week 43 23 24 25 26 27 28 29
Week 44 30 31

Loading Clock...